Trend & Report

รายงานชี้ 72% ของเด็ก Gen Z กล่าวว่าพวกเขามีวิธี Workaround เพื่อหลีกเหลี่ยงการกำกับดูแลบนโลกออนไลน์ของพ่อแม่ได้