Media & Entertainment

AIS Business ผนึก สมาคมซีไอโอไทย ปั้นรายการ “Tech in Ten” เปิดพื้นที่ พูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิด ตั้งเป้าเป็น Hub ด้านองค์ความรู้ของวงการดิจิทัลเทคโนโลยี สำหรับภาคธุรกิจ พร้อมสร้างความเติบโต อุ่นใจ ไปด้วยกัน [Guest Post]