Ericsson โชว์ศักยภาพผู้นำ 5G ระดับโลกในงาน MWC 2023 ณ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน [Guest Post]

0

ความมุ่งมั่นของอีริคสันในการนำเสนอเทคโนโลยี 5G ล่าสุดมายังประเทศไทยและการร่วมพัฒนาระบบนิเวศ 5G ของประเทศ ได้ถูกนำมาสาธิตที่งานจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารที่ใหญ่ที่สุดและทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกอย่าง Mobile World Congress 2023

อีริคสันได้ต้อนรับคณะผู้บริหารของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ที่เดินทางมาเยี่ยมชมเทคโนโลยี 5G และศึกษากรณีการใช้งานเครือข่ายที่เป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทย ณ อีริคสัน ฮอลล์ ภายในงานระดับโลก ณ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน

ระหว่างการเยี่ยมชม มร. อิกอร์ มอเรล ประธานบริษัท อีริคสัน ประเทศไทย ได้แสดงวิสัยทัศน์ 5G ของอีริคสัน กับ ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และทีมงาน โดยคณะผู้แทนจากดีป้าได้ให้ความสนใจและชมการสาธิตเทคโนโลยีของอีริคสันมากมาย อาทิ Future Technology Experience โซลูชันของ Cloud Gaming Connected Enterprise และ Enterprise Ecosystem

“5G สามารถเปิดโอกาสที่ไร้ขีดจำกัดให้แก่ประเทศไทย ช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวไปสู่ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้บริโภค และทำให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ Thailand 4.0” มร.อิกอร์ กล่าว

“เรายินดีที่ได้ร่วมมือกับดีป้าเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ในระหว่างการหารือร่วมกันที่งาน Mobile World Congress เรายังได้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการนำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชั่นด้านเครือข่ายที่ล้ำสมัย พร้อมมอบประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาสู่ประเทศไทย”

อีริคสัน ประเทศไทย และ ดีป้า ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลโดยใช้เครือข่าย 5G ในประเทศไทย ส่วนหนึ่งในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ยังระบุว่า อีริคสันและดีป้าจะจัดตั้งห้องปฏิบัติการด้านนวัตกรรมใน Thailand Digital Valley ของดีป้าในจังหวัดชลบุรี เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ทดสอบเครือข่าย 5G และศูนย์บริการสำหรับการทดสอบเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายและเครือข่ายใหม่ ๆ การแบ่งปันคลื่นความถี่ (Spectrum Sharing) ตลอดจนการพัฒนาแอปพลิเคชันและบริการดิจิทัลใหม่ ๆ ในประเทศไทย

อีริคสันเป็นผู้นำเครือข่าย 5G ระดับโลก ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขยายการให้บริการเครือข่าย 5G ไปแล้วจำนวน 143 เครือข่าย ใน 62 ประเทศ พร้อมเครือข่าย 5G แบบ Standalone จำนวน 21 เครือข่ายทั่วโลก

เกี่ยวกับอีริคสัน 

อีริคสัน สนับสนุนผู้ให้บริการด้านการสื่อสารในการสร้างมูลค่าสูงสุดจากการเชื่อมต่อ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทครอบคลุมเครือข่าย (Networks)  ซอฟต์แวร์และบริการคลาวด์ (Cloud Software and Services) เทคโนโลยีและโซลูชั่นเครือข่ายไร้สายระดับองค์กร (Enterprise Wireless Solutions and Technologies) และธุรกิจใหม่ ๆ (New Businesses) และมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้าให้มุ่งสู่ระบบดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพ และมองหารายได้รูปแบบใหม่ การลงทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมของอีริคสันได้มอบประโยชน์จากระบบโทรศัพท์และเครือข่ายเคลื่อนที่ให้แก่ผู้คนหลายพันล้านคนทั่วโลก อีริคสันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ในกรุงสต็อกโฮล์ม และใน NASDAQ นครนิวยอร์ค ติดตามข้อมูลข่าวสารของอีริคสันได้ที่ www.ericsson.com

เกี่ยวกับดีป้า

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ ความมั่นคงของประเทศ www.depa.or.th