Microsoft ปล่อย Outlook for Mac ให้ใช้งานได้ฟรี 

0

สำหรับผู้ที่ใช้งาน Mac ตอนนี้มีทางเลือกสำหรับการใช้งานแอป Mail แล้วโดย Microsoft ได้ปล่อยแอป Outlook for Mac ให้สามารถใช้งานได้ฟรีแล้วโดยดาวน์โหลดได้แล้วตอนนี้ที่ Mac App Store

นอกจากนี้ Microsoft บอกว่าเป็นการ “Rebuilding” Outlook for Mac ขึ้นมาใหม่โดยคำนึงถึง Performance, Reliability และ Accessibility ตั้งแต่ต้น ซึ่งเชื่อว่าปล่อยให้ดาวน์โหลดได้ฟรีน่าจะทำให้คนใช้งานมากขึ้น และอาจ Subscribe Microsoft 365 หรือ Office มากขึ้นอีกด้วย

เรียกว่าเป็นอีกกลยุทธ์ของทาง Microsoft ที่จะดึงคนให้มาใช้งานเครื่องมือของบริษัทมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนขยายที่ดีสำหรับ Outlook for iOS ที่จะทำให้การเขียนเมลสลับไปมาระหว่างอุปกรณ์ทำได้สะดวกขึ้นนั่นเอง

ที่มา: https://www.engadget.com/microsoft-makes-outlook-free-to-use-for-mac-201328421.html