Marketing

‘อินไซท์เอรา’ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน MarTech โชว์วิสัยทัศน์ในงาน MARTECH EXPO 2023 ชี้ยุคนี้ Social Listening ตัวช่วยแบรนด์ในการเข้าใจลูกค้ามากขึ้น [Guest Post]