Business

AIS โชว์แกร่งบนเวทีระดับเอเชีย กวาด 2 รางวัลใหญ่ 1 เดียวใน 49 ประเทศ “CEO แห่งปี” และ “สุดยอดเน็ตบ้าน” จาก Asian Telecom Awards 2023 สะท้อนผู้นำตัวจริงอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยในทุกมิติ [Guest Post]