“เปลี่ยนกระดาษเป็นดิจิทัล” พลิกวิถีทำงานซ้ำซ้อนสู่ความฉับไวแบบองค์กรยุคใหม่ไปกับ B Circle

0

งานเอกสารอาจเปรียบเสมือน “ยาขม” สำหรับหลาย ๆ องค์กร โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีปริมาณการใช้กระดาษนับหลายร้อยหลายพันแผ่นต่อวัน ยิ่งองค์กรขยายตัวขึ้น ก็ยิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีเอกสารกระดาษท่วมท้นและขั้นตอนการบริหารจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนขึ้น แต่จะดีกว่าไหมหากสามารถเปลี่ยนกระบวนการจัดการเอกสารทั้งหมดนี้ให้กลายเป็นไฟล์ดิจิทัลพร้อมใช้งานได้ทุกเมื่อ?

บทความนี้ขอพาทุกท่านไปรู้จักกับบริษัท B Circle ผู้อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานจากกระดาษสู่ดิจิทัลขององค์กรชั้นนำกว่า 40 แห่ง พร้อมแนะนำชุดซอฟต์แวร์โซลูชันเด่นที่เข้ามาพลิกโฉมการดำเนินงานและสร้างสมรรถนะขององค์กรในหลายกลุ่มธุรกิจให้แข็งแกร่งได้อย่างยั่งยืน

เมื่องานเอกสารล้นมือ คือความท้าทายขององค์กรธุรกิจ

เมื่อขนาดของธุรกิจเติบโตขยายใหญ่ขึ้น การดำเนินงานขององค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ก็ยิ่งทวีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ด้วยปัจจัยด้านจำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ การทำงานต่างแผนกที่ขาดความเชื่อมโยงและแยกขาดจากกัน รวมถึงระยะเวลาการดำเนินกิจการขององค์กรที่มีมาอย่างยาวนาน จนทำให้กระบวนการทำงานหลาย ๆ ขั้นตอนซ้ำเดิม ทับซ้อนกันและแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ยาก 

หากองค์กรเตรียมวางแผนกลยุทธ์รองรับการขยายตัวของบริษัท แต่มองข้ามการบริหารจัดการภายในเรื่องกระบวนการทำงานและการจัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพ นั่นย่อมส่งผลเสียต่อองค์กรในระยะยาว ด้วยต้นทุนเวลาที่สูญไปกับการทำงานซ้ำซ้อน ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากงานเอกสารปริมาณมาก ความล่าช้าในการดำเนินงาน ดังนั้น ความซับซ้อนทั้งในแง่ของปริมาณงานและกระบวนการนั้น จึงกลายเป็นความท้าทายขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องเร่งก้าวข้ามและปรับเปลี่ยนการทำงานเป็นดิจิทัลให้มากขึ้น

Image credit: BongkarnGraphic/Shutterstock.com

ด้วยเล็งเห็นถึงความท้าทายที่บริษัทหรือองค์กรธุรกิจต่างต้องเผชิญ บริษัท B Circle จึงก้าวเข้ามาช่วยพลิกโฉมรูปแบบการทำงานของกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่และหน่วยงานของรัฐให้กลายเป็นดิจิทัลทั้งกระบวนการ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร พร้อมกับลดการใช้แรงงานคนกับงานซ้ำเดิม เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้สามารถหันไปมุ่งสร้างสรรค์งานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้มากกว่า

บริษัท B Circle เชื่อว่า การทรานส์ฟอร์มงานเอกสารจากระบบอนาล็อกมาสู่ดิจิทัล ให้กลายเป็นองค์กรไร้กระดาษ (Paperless Organization) จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน ทั้งการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาเสริมกระบวนการธุรกิจ การเปลี่ยนจากการใช้งานเอกสารกระดาษมาเป็นการจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล ด้วยโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ออกแบบร้อยเรียงได้ตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร

Image credit: B Circle

ชูเด่นองค์กรด้วยหลักคิด “All Win x Sustainable x Team Spirit x Innovative Thinking” 

เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัท B Circle จนได้รับความไว้วางใจจากบริษัทองค์กรชั้นนำกว่า 40 แห่ง คือ หลักคิด “All Win x Sustainable x Team Spirit x Innovative Thinking” อันเป็นค่านิยมองค์กร (Core Value) ที่บริษัท B Circle ยึดถือ และสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านการทรานส์ฟอร์มกระบวนการทำงานสู่ดิจิทัลได้เป็นอย่างดี 

 • All Win: ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตั้งแต่พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และบริษัทควรได้รับผลประโยชน์จากงานที่ได้ส่งมอบไปอย่างทั่วถึงและเหมาะสมตามลำดับ
 • Sustainable: เมื่อทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ของงานกันอย่างทั่วถึง โดยมุ่งเน้นไปที่การทำงานที่สร้างคุณค่า ใช้งานได้จริง ก็สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับทั้งลูกค้าองค์กร พนักงาน และบริษัทได้ในระยะยาว
 • Team Spirit: ความสำเร็จที่ยั่งยืนเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทีมงานที่แข็งแกร่ง
 • Innovative Thinking: การคิดเชิงนวัตกรรมนำไปสู่การสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของกลุ่มองค์กรให้รวดเร็วแม่นยำและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงความยืดหยุ่นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าองค์กรแต่ละราย

ด้วยแนวคิด “All Win x Sustainable x Team Spirit x Innovative Thinking” บริษัท B Circle ได้สร้างความโดดเด่นจากผู้ให้บริการรายอื่น ด้วยการเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมา วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้ง ก่อนจัดหาและพัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์ที่สามารถต่อยอดปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น ก้าวข้ามทุกข้อจำกัดให้พร้อมรองรับการทำงานผสานรวมกับทุกระบบที่องค์กรใช้งานอยู่ แทนการนำเสนอชุดโซลูชันพร้อมใช้งานแบบดั้งเดิมที่ไม่สามารถปรับแก้หรือทำงานร่วมกับระบบอื่นที่มีอยู่เดิมขององค์กรได้ จึงถือว่าบริษัท B Circle คำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่าย โดยเฉพาะลูกค้า ในระยะยาวอย่างยั่งยืนด้วยโซลูชันที่ยืดหยุ่นในราคาที่สมเหตุสมผล

Image credit: elenabsl/Shutterstock.com

รวมโซลูชันดิจิทัลจาก B Circle ตอบโจทย์องค์กรยุคใหม่

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดการเอกสารและเวิร์กโฟลว์ บริษัท B Circle สามารถให้คำปรึกษาแก่องค์กรธุรกิจได้ ตั้งแต่กระบวนการจัดการเอกสารขององค์กรไปจนถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการดำเนินงานให้เป็นดิจิทัลและอัตโนมัติ

จุดเด่นของโซลูชันต่าง ๆ ที่ B Circle ให้บริการ คือ ความสามารถในการปรับแต่งแอปพลิเคชันได้อย่างยืดหยุ่น ให้ตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของแต่ละองค์กรได้ เพราะซอฟต์แวร์ที่บริษัท B Circle เลือกใช้ส่วนใหญ่เป็น Commercial Open source ชั้นนำของโลก ที่สามารถต่อยอด ปรับเพิ่มฟีเจอร์ และผสานรวมการทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่องค์กรมีการใช้งานอยู่เดิมได้ ซึ่งประกอบด้วย

1. Alfresco Content Management

Image credit: Alfresco

Alfresco ติดอันดับ 1 ใน 3 ของ Gartner Magic Quadrant ด้าน Content Services Platforms โดย B Circle เป็นบริษัทรายเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการ Alfresco ทั้ง Community Edition และ Enterprise Edition ซึ่งทาง B Circle ได้พัฒนาต่อยอดจากประสบการณ์การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารให้กับองค์กรจนออกมาเป็นโซลูชัน beFlex DMS (Document Management System) ที่มีฟีเจอร์มาตรฐานสำหรับการบริการจัดการเอกสารสำหรับองค์กร 

beFlex DMS เป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูง สามารถตั้งค่าและเชื่อมต่อกับระบบงานภายในได้อย่างรวดเร็วผ่าน API และ Tools ต่างๆ พัฒนาตามมาตรฐาน Alfresco Developer Framework อีกทั้งสามารถใช้ร่วมกับ Alfresco Community Edition และ Enterprise Edition ได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมให้องค์กรเลือกใช้เวอร์ชันใดก็ได้ตามความเหมาะสมในการนำไปใช้งานและ SLA ที่กำหนด 

นอกจากนี้ beFlex DMS สามารถติดตั้งได้บน On-Premise และ Cloud ชั้นนำ เช่น Amazon และ Microsoft Azure สามารถปรับให้เข้ากับ IT Infrastructure ขององค์กรได้ทุกรูปแบบ และ B Circle มี Software สแกนและแปลงไฟล์เอกสารด้วยการเปลี่ยนภาพเป็นตัวอักษร (Optical Character Recognition หรือ OCR) ให้องค์กรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน ได้แก่ Easy Capture, Kodax Alaris, ABBYY และ ZTRUS สามารถเชื่อมต่อกับ beFlex DMS และโซลูชันทุกแพลตฟอร์มของ B Circle ได้อย่างสมบูรณ์

2. Joget DX Workflow and Low-Code

Image credit: B Circle

Joget DX เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีสามารถพัฒนา Digital Workflow และ Enterprise Web Application ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมใช้งานทันทีบน Web และ Mobile แก้ไขปรับปรุงง่าย รวดเร็ว ช่วยลดต้นทุนการพัฒนาและช่วยปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

Joget เป็นเครื่องมือแบบ Low Coding มีเครื่องมือในรูปแบบ Drag & Drop ลากวาง ตั้งค่าใช้งานได้อย่างง่ายดาย มีเครื่องมือสร้าง Business Process Management Workflow รองรับในการสร้างกระบวนการทำงานให้ใช้งาน และมี User Interface ที่ทันสมัย สวยงาม เรียบง่าย รองรับรูปแบบ Responsive

B Circle เป็น Joget Partner เจ้าแรกในประเทศไทย และปัจจุบันมีสถานะเป็น Accredited Plus Partner & Certified Partner อีกทั้งยังมีประสบการณ์ช่วยเปลี่ยนกระบวนการทำงานเป็นดิจิทัลโดยใช้ Joget DX เป็นแพลตฟอร์มให้กับองค์กรขนาดใหญ่มากกว่า 20 โครงการ และ B Circle ให้บริการ Customize เพิ่มเติมบน Joget DX เพื่อเป็นไปตาม Business Requirement ที่ต้องการ รวมถึงการให้บริการจัดอบรม Joget Developer Training สำหรับองค์กรที่จะนำ Joget DX ไปใช้เป็นแพลตฟอร์มในการเปลี่ยนกระบวนการทำงานเป็นดิจิทัลด้วยทีมพัฒนาภายในด้วย

3. Flowable Intelligent Business Automation

Image credit: Flowable

Flowable เป็น Intelligent Business Process Automation Platform ที่เป็นเครื่องมือให้กับองค์กรในการสร้างกระบวนงาน Digital Workflow แบบอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว ด้วยมาตรฐาน Business Process Model and Notation (BPMN) ทำให้สามารถสร้าง Complex Business Process Automation ที่มีความซับซ้อนสูง 

Flowable ยังมาพร้อมกับเครื่องมือการพัฒนาแบบ Low-code, Data-modeling, Reporting & Analytics, Enterprise Security, Task Management, Configurable UI และ Integration เป็นต้น โดย B Circle มีประสบการณ์พัฒนากระบวนงานที่มีความซับซ้อนสูงด้วย BPMN และสามารถ Integration กับระบบ ERP และ CRM ขององค์กรขนาดใหญ่

นอกจากนี้ Flowable ยังได้รับการยอมรับจาก Gartner ในฐานะ Representative Vendor ในคู่มือ 2021 Market Guide for Business Process Automation Tools ด้วย

นอกจากแพลตฟอร์มหลักทั้งสามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว B Circle ยังมี Software เฉพาะทางอื่น ๆ ได้แก่

 • beFlex eSaraban ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เปลี่ยนกระบวนการ สร้างหนังสือ อนุมัติหนังสือ รับส่งหนังสือ เป็นดิจิทัลแบบ Paperless ด้วยลายเซ็นดิจิทัล
 • beFlex EDMS (Engineering Document Management) ระบบจัดการเอกสารสำหรับงานด้านวิศวกรรมพร้อม Portal สำหรับทำงานร่วมกับ Vendor และ Sub-Contractor ในการส่งเอกสาร มี Business Process Management สำหรับการ Review, Comment และ Approve เอกสาร ที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกระบวนการบริหารงานวิศวกรรมแต่ละโครงการได้

ทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัลไปกับ B Circle

หัวใจสำคัญของการดำเนินงานของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนนั้น คือการเปลี่ยนกระบวนการทำงานและการจัดการเอกสารที่ซับซ้อนให้เป็นดิจิทัล โดย B Circle สามารถเป็นผู้ช่วยที่พาองค์กรก้าวไปสู่ขั้นถัดไปของการทรานส์ฟอร์มองค์กรได้ในหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ ธุรกิจการเงิน ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจค้าปลีก ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการเปลี่ยนกระบวนการทำงานต่าง ๆ เป็นดิจิทัลแบบไร้กระดาษ ได้แก่

 • กระบวนการอนุมัติราคาขาย (Quotation Approval Process)
 • กระบวนการจัดซื้อและขอซื้อ (Purchase Request and Order Process)
 • กระบวนการขอตั้งและใช้งบประมาณ (Budgeting Process)
 • กระบวนการบริหารจัดการสัญญา (Contract Management Process)
 • กระบวนการอนุมัติเอกสารและคำสั่งในการบริหารจัดการ (E-Memo Process)
 • กระบวนการธุรกิจเฉพาะของธุรกิจประกัน เช่น Insurance New Application Approval Process, Insurance Claim Approval Process
 • กระบวนบริหารเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมาตรฐาน (Incident Management Process)
 • และอื่น ๆ (คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
Image credit: Deemerwha studio/Shutterstock.com

องค์กรธุรกิจที่สนใจทรานส์ฟอร์มกระบวนการสู่ดิจิทัล สามารถรับคำปรึกษาจากทีมงาน B Circle ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการเอกสารและเวิร์กโฟลว์ ได้ตามช่องทางติดต่อ ดังนี้