SAP เตรียมเชื่อม Microsoft AI Copilot เสริมการจัดการทรัพยากรบุคคลและ Upskilling ให้กับองค์กร

0

หลังจากที่ Generative AI ได้กลายเป็นกระแสในวงกว้าง ในที่สุด SAP ผู้นำในอุตสาหกรรม ERP ก็ได้เริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้ง โดยล่าสุดได้เตรียมเชื่อมต่อกับ AI Copilot ของ Microsoft และ Azure OpenAI Service เพื่อเสริมความคล่องตัวในการจัดการทรัพยากรบุคคลและการ Upskill ให้กับลูกค้าองค์กร

SAP อธิบายว่าความร่วมมือนี้จะช่วยเสริมขีดความสามารถให้กับชุดแอปพลิเคชัน SuccessFactors ด้วย Large Language Model เพื่อวิเคราะห์และสร้างภาษาธรรมชาติ (Natural Language) ที่จะทำให้มีประสบการณ์ใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยปรับองค์กรให้ดูน่าดึงดูดน่าสนใจขึ้น พร้อมกับรักษาทรัพยากรที่มีและเพิ่มทักษะได้ดีขึ้นด้วย

ตัวอย่างการใช้งานเช่น การเชื่อมโยง API กับบริการของ OpenAI (ที่มี GPT-4 อยู่ในนั้นด้วย) และข้อมูลจาก SuccessFactors โซลูชันการทำ Recruiting ลูกค้าองค์กรจะสามารถสร้าง Job Description ที่ตรงเป้าหมายและสอดคล้องกับตลาดได้สูงขึ้นผ่านการใช้ Prompt ภาษาธรรมชาติ จากนั้นสามารถเชื่อมโยงเข้ากับ Microsoft 365 ที่ทำให้รัน Copilot ใน Word เพื่อปรับแต่งแล้วเผยแพร่ Job Description เหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว

การเคลื่อนไหวนี้ตามมาเพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้นหลังจากที่ Informatica ได้ประกาศเปิดตัว “Claire GPT” และ Salesforce ได้ประกาศเปิดตัว “Slack GPT” และ “Tableau GPT” ที่ทำให้เห็นชัดเจนว่าหลาย ๆ องค์กรเริ่มนำเอา Generative AI มาประยุกต์เข้าไปในแต่ละเครื่องมือตาม Use Case ที่แตกต่างกันมากขึ้นเรื่อย ๆ แล้ว ซึ่งต้องจับตาดูกันต่อไปว่าเครื่องมือเหล่านี้จะมาพลิกโฉมแต่ละอุตสาหกรรมให้วิวัฒน์ไปอย่างรวดเร็วเพียงใด

ที่มา: https://venturebeat.com/ai/sap-taps-microsoft-ai-copilot-to-streamline-hiring-and-upskilling/