คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จับมือ UiPath และ Automat นำเทคโนโลยี AI และ RPA ปรับการดำเนินงานสู่รูปแบบอัตโนมัติ พร้อมสร้างพื้นที่แบ่งปันกรณีศึกษาสำหรับภาคธุรกิจและองค์กร

0

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(CBS) ได้ประกาศความร่วมมือกับ UiPath และบริษัท Automat Consulting ร่วมเป็นพันธมิตรทางกลยุทธ์ เพื่อใช้ประโยชน์จากพลังของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบหุ่นยนต์กระบวนการอัตโนมัติ (RPA) ในการผสานเทคโนโลยีเข้าสู่แต่ละด้านของกระบวนการการดำเนินงาน นำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย พร้อมทำการถ่ายทอดองค์ความรู้ส่งต่อสู่สังคมในวงกว้างในแง่ของการใช้ระบบอัตโนมัติในการตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Environment Sustainability and Governance – ESG)

RPA (Robotic Process Automation) และ ESG (Environmental, Social, and Governance) คือสองแนวคิดที่มีความสำคัญทั้งในด้านเทคโนโลยีและกระบวนทางธุรกิจในปัจจุบัน โดย RPA เป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อทำงานที่มนุษย์ทำซ้ำๆ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และลดความผิดพลาด ซึ่งธุรกิจที่ใช้ RPA มักจะได้รับประโยชน์จากระบบอัตโนมัติที่เร็วและแม่นยำกว่าการทำงานของมนุษย์ ในขณะที่ ESG คือกรอบงานที่วัดและประเมินผลกระทบของกิจกรรมธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental), สังคม (Social), และการบริหารจัดการ (Governance) ซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม

โดยการดำเนินการทางด้าน ESG นั้น นอกจากกลยุทธ์และการดำเนินงานที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปให้สอดคล้องกับแนวคิดด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว กระบวนการทำงานที่เป็นอัตโนมัตินั้นก็จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับบุคลากรขององค์กรได้เป็นอย่างดี รวมถึงยังสามารถลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นในการดำเนินงานแบบ Paperless อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการผสานรวมข้อมูลจากหลากหลายระบบเพื่อนำมาสร้างรายงานทางธุรกิจหรือรายงานสำหรับการดำเนินงานด้าน ESG เพื่อให้องค์กรหรือธุรกิจมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ สามารถติดตามผลการดำเนินการด้าน ESG ได้อย่างต่อเนื่อง

การเสริมความมีประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยAI และ RPA

ภายใต้กรอบความร่วมมือในครั้งนี้ จะมุ่งเน้นไปยังการเรียนรู้ ศึกษา ทดสอบ และถ่ายทอดความรู้ด้านการผสานเครื่องมือ AI และ RPA เข้ากับกระบวนการการดำเนินงานในภาคส่วนต่างๆ อย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยบริษัท Automat Consulting นั้นเป็นผู้นำด้านการประยุกต์ใช้เครื่องมือ RPA และ GenAI ที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์กรณีการใช้งานที่หลากหลายเพื่อรองรับโจทย์ที่แตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม สอดคล้องกับการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันที่เต็มไปด้วยศาสตร์ความรู้ในการทำธุรกิจและนวัตกรรม

ด้วยเหตุนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจึงจะสามารถช่วยนำเสนอกรณีศึกษาและแนวทางใหม่ๆ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการดำเนินธุรกิจ ให้องค์กรธุรกิจในประเทศไทยสามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจ เพื่อสามารถประยุกต์นำองค์ความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดใช้งานได้จริง

การประยุกต์ใช้ในโลกจริงในระดับอุดมศึกษา

นอกเหนือจากความร่วมมือเพื่อเผยแพร่กรณีศึกษาสำหรับองค์กรและธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ แล้ว ความร่วมมือในครั้งนี้ยังมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี AI และ RPA ออกจากโลกทฤษฎีและนำมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติภายในบริบทของมหาวิทยาลัย ซึ่งสิ่งนี้ไม่เพียงแต่จะเติมเต็มหลักสูตรวิชาการให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แต่ยังช่วยให้บุคลากรภายในรั้วมหาวิทยาลัยและนิสิตได้รับประสบการณ์ในการทำงานที่มีค่าผ่านเครื่องมือ UiPath RPA Platform และเตรียมพร้อมทางด้านทักษะของนิสิตและบุคลากร เพื่อรองรับต่อความต้องการในทิศทางของธุรกิจและเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่ยุค AI at Work

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนาภายใต้หัวข้อ “SDI talk EP#1Sustainability Digital Intelligence: Automation & AI –  Bridging Tech and Sustainability” วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 16:00-19:00 ณ CBS Café คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หากต้องการติดต่อทีมงาน เพื่อแนะนำ นวัตกรรมเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ คุณสันทัด เจิดจรรยาพงศ์ อีเมล์ [email protected] หรือโทร.082978 2999

และสามารถติดตาม blog เรื่องราวของ automation and AI ได้ที่ https://automatconsult.com/blog

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, UiPath และบริษัท Automat Consulting จำกัด มีความตั้งใจจะเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ร่วมมือกัน เปิดทางสู่นวัตกรรมในอนาคตโดยกลยุทธ์ที่ถูกต้อง ผสานไปด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ โดยการใช้ข้อได้เปรียบของแต่ละฝ่ายมาประสานกันเพื่อการวิจัย พัฒนา และการใช้เทคโนโลยี AI และ RPA ที่เกินกว่าขอบเขตที่เคยมีมา

งานเสวนาครั้งนี้จะเชิญผู้เชี่ยวชาญในโลกเทคโนโลยี อุตสาหกรรม นักวิชาการ และผู้ที่สนใจในเทคโนโลยี Automation และ AI มารวมตัวกัน เพื่อร่วมสนทนาเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้งาน หรือแบ่งปันกรณีศึกษาของการใช้งาน AI และ RPA ภายในวงการอุดมศึกษา สำรวจไอเดียสร้างสรรค์และกระตุ้นแรงจูงใจสู่โครงการใหม่ และการแบ่งปันแนวคิด Automation เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ ESG ต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่  https://go.techtalkthai.com/2024/01/sdi-talk-ep1/

10 ท่านแรกที่ลงทะเบียน มีสิทธิ์ลุ้น Luck draw ในงาน

เกี่ยวกับ UiPath

UiPath (NYSE: PATH) เป็นองค์กรระดับต้นของโลกที่มุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยศักยภาพของ Automation และ AI ให้แก่ภาคธุรกิจ เพื่อให้องค์กรต่างๆ สามารถเข้าถึงการปรับกระบวนการทางธุรกิจด้วย ระบบแพลตฟอร์มอัตโนมัติในการทำงานทางธุรกิจด้วย ( UiPath Business Automation Platform) ขับเคลื่อนด้วย AI และ RPA พร้อมชุดความสามารถที่ครอบคลุมการดำเนินการแบบ end-to-end ตั้งแต่การเริ่มค้นหาการทำงานที่ควรปรับปรุงด้วย Automation หรือ AI จนถึงการขยายการให้พนักงานมีส่วนร่วมเข้าถึง การจัดการเป็นระบบแบบทั้งองค์กร หรือการตรวจเช็คอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน ต่อสถานการณ์ทางธุรกิจใหม่ๆ ให้องค์การเป็นองค์กรที่ไม่หยุดนิ่ง พร้อมและสามารถพัฒนาศักยภาพองค์กรได้ในทุกสถานการณ์ในอนาคต  คำนิยาม UiPath เป็น The Foundation of Innovation™

เกี่ยวกับ Automat

Automat Consulting Co., Ltd (AMC) บริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ผ่านการพัฒนากระบวนการทางด้านธุรกิจด้วยระบบ RPA ผสานกับความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ โดยเริ่มไปตั้งแต่การศึกษากระบวนการต้นทาง ผ่านการประเมินหาความคุ้มค่า (ROI) พัฒนาระบบอัตโนมัติ พร้อมทีมงานสนับสนุนช่วยเหลือผู้ใช้งานให้ได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุด