Alteryx เข้าซื้อกิจการ ClearStory Data เสริมนวัตกรรมด้าน Data Science และ Analytics

Alteryx ได้ประกาศเข้าซื้อกิจการของ ClearStory Data ผู้พัฒนาโซลูชันด้านการทำ Intelligent Automation สำหรับระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เสริมทัพพัฒนาเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม