[Guest] Cisco คาดการณ์เทคโนโลยี การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่รวดเร็วจะทำให้เกิดโอกาสและความท้าทายมากขึ้น

นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ท้าทายมักจะนำไปสู่ความก้าวหน้าครั้งสำคัญ ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันและการปรับใช้เทคโนโลยีดำเนินไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านต่อรูปแบบการทำงานและการใช้ชีวิตของผู้คน ตั้งแต่การใช้แอพที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การปรับใช้ด้านเทเลเฮลท์ไปจนถึงการทำงานแบบไฮบริด และการสร้างเมตาเวิร์ส นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมแปลกใหม่อีกมากมายที่อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยและการพัฒนาในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยขยายขีดความสามารถใหม่ๆ ในอนาคต

[Guest Post] Cisco เปิดตัว “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัล” (Cisco’s Country Digital Acceleration: CDA) ในไทย ขับเคลื่อนการเติบโตของ Digital Economy และ Creative Economy

วันนี้ ประเทศไทยซึ่งมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และซิสโก้ ผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก ประกาศความร่วมมือภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัล” หรือ  Cisco’s Country Digital Acceleration (CDA) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเร่งการขับเคลื่อนสู่ดิจิทัลในทุกภาคส่วนของประเทศ และผลักดันการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19

[Guest Post] Cisco เผยโฉมนวัตกรรม Webex ใหม่ รองรับ “การทำงานแบบไฮบริด” สำหรับองค์กรทุกขนาด

ในงาน WebexOne 2021 Cisco เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับอีโคซิสเต็มส์ของ Webex ซึ่งนับเป็น “โซลูชันแรกในอุตสาหกรรมที่รองรับการทำงานแบบไฮบริดได้อย่างครบวงจรมากที่สุด”