TechTalk Webinar: New Normal ธุรกิจคุณพร้อมแล้วหรือยัง? โดย Epicor

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, IT Manager, Business Manager และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “New Normal ธุรกิจคุณพร้อมแล้วหรือยัง? โดย Epicor” เพื่อเรียนรู้ถึงการวิเคราะห์แนวโน้มการทำงานในอนาคตที่จะเปลี่ยนไป และการประยุกต์นำเทคโนโลยีมาใช้ให้สอดคล้องกับภาพการทำงานของอนาคต ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

TechTalk Webinar: Cloud ERP และระบบ Data Analytics เพื่อการทำ Digital Transformation โดย Epicor

TechTalkThai ขอเรียนเชิญเหล่า Managing Director, เจ้าของธุรกิจโรงงานและการผลิต, ผู้บริหารในธุรกิจโรงงานและการผลิต, IT Manager และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “Cloud ERP และระบบ Data Anaytics เพื่อการทำ Digital Transformation โดย Epicor” เพื่อเรียนรู้การนำระบบ Cloud ERP และ Data Analytics มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจการผลิตและโรงงาน ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

TechTalk Webinar: ก้าวสู่ความสำเร็จด้วย Epicor ERP Cloud โดย Epicor

Epicor ขอเรียนเชิญเหล่าผู้จัดการโรงงาน, วิศวกรโรงงาน และฝ่าย IT ในธุรกิจด้านการผลิตและโรงงาน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “ก้าวสู่ความสำเร็จด้วย Epicor ERP Cloud โดย Epicor” เพื่อรู้จักกับบริการ Epicor ERP Cloud และข้อดีข้อเสียของระบบ Cloud ERP เมื่อเปรียบเทียบกับระบบสำหรับติดตั้งใช้งานภายในโรงงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2018 เวลา 14.00 – 15.30 โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม