[Guest Post] แนวทางปกป้องข้อมูลขององค์กรสำหรับผู้บริหารฝ่ายสารสนเทศ

การที่โลกต้องพึ่งพาและนำเทคโนโลยีมาใช้ในทุกภาคส่วน ทำให้ข้อมูลกลายเป็นสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่า ในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นหลากหลายกรณีศึกษาที่มีการนำข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้และก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อตัวบุคคลและองค์กรอย่างมาก  เป็นเรื่องน่ายินดีที่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจ และเพิ่มความปลอดภัยให้กับทุกมิติ ทว่ายังมีความท้าทายที่องค์กรต่าง ๆ ต้องรับมือกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด ทั้งการฝึกอบรม และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรการหาเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาช่วย การตรวจสอบ และปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมถึงการมีที่ปรึกษาที่ให้คำแนะนำ เพื่อให้องค์กรของตนเองปฏิบัติตามข้อกำหนดของ PDPA ได้ 

[Guest Post] ผลการศึกษาชี้ องค์กรภาครัฐเป็นผู้นำในการใช้มัลติคลาวด์

ผลสำรวจเผยให้เห็นว่าสถาบันการศึกษาของรัฐเป็นภาคส่วนที่ใช้มัลติคลาวด์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของการใช้มัลติคลาวด์ของภาครัฐทั่วโลกถึงสองเท่า

หาสมดุลอย่างไร ในโลกยุค Multi-cloud

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เรียกว่าได้เป็นยุคที่ Cloud มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Public Cloud หรือ Private Cloud ที่จะช่วยทำให้องค์กรสามารถพลิกโฉม Digital Transformation ให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว ยั่งยืนขึ้น และมีความสามารถในการแข่งขันได้ทันกับสภาพการณ์ หากแต่ในปัจจุบัน เทรนด์การใช้งานในลักษณะ Multi-cloud เริ่มมีมากยิ่งขึ้น อะไรคือปัจจัยที่ควรพิจารณาเพื่อสร้างสมดุลให้เกิดขึ้น?