“ความแตกต่างที่สำคัญ 6 ประการระหว่างการลงทุนในหุ้นนอกตลาด และหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์” [Guest Post]

โรรีย์ เบตแมน Co-Head of Investment and Head of Equities , Schroders และ ทิม ครีด Head of Private Equity, Schroders  นักลงทุนรายบุคคลรายใหม่จำนวนมาก ให้ความสนใจในหุ้นของบริษัทที่อยู่นอกตลาด หรือ Private Equity มากขึ้น โรรีย์ เบตแมน และ ทิม ครีด อธิบายความแตกต่างที่สำคัญบางประการระหว่างการลงทุนในหุ้นบริษัทที่อยู่นอกตลาด และหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์