[Guest Post] มหกรรมช้อปปิ้งแห่งปี ไพร์มเดย์ 2565 (Prime Day 2022) สร้างปรากฏการณ์ความสำเร็จด้วยยอดขายสูงสุดสำหรับผู้ค้าของอเมซอน

กรุงเทพฯ 19 กรกฎาคม 2565 – อเมซอนไพร์มเดย์ 2565 (Prime Day 2022)  สร้างยอดขายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ให้กับผู้ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์อเมซอนทั่วโลก ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมีการเติบโตของยอดขายแซงหน้าธุรกิจค้าปลีกของอเมซอนในมหกรรมช้อปปิ้งครั้งนี้