Face Recognition และ Video Analytics กับการนำมาใช้งานในธุรกิจองค์กรสำหรับปี 2020 – 2021

หนึ่งในรูปแบบของการทำ AI มาใช้ในธุรกิจองค์กรทั่วโลกมากที่สุดรูปแบบหนึ่งในทุกวันนี้ ก็คือการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในระบบ Video Analytics เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ๆ จากภาพที่บันทึกเอาไว้ในกล้องวงจรปิดให้มากยิ่งขึ้นในหลากหลายแง่มุม ทั้งการนำไปใช้เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการต่างๆ ให้เป็นอัจฉริยะ, การบริหารจัดการอาคารให้มีประสิทธิภาพ, การเสริมความสามารถทางการตลาดด้วยการเข้าใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น ไปจนถึงภาพของ Smart City ที่กล้องวงจรปิดในเมืองทั้งหมดนั้นมี AI คอยวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ตลอด

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม