Amazon One ขยายการใช้งานระบบสแกนฝ่ามือชำระเงินสู่ Whole Foods

Amazon One กำลังก้าวไปอีกจุดสำคัญครั้งใหญ่เมื่อบริษัททดลองเทคโนโลยีระบบชำระเงินด้วยฝ่ามือในร้าน Whole Foods โดยเริ่มจากร้านในพื้นที่รัฐซีแอตเทิล

Amazon ขยายระบบชำระเงินด้วยฝ่ามือสู่อีกหลายสาขา

Amazon One เทคโนโลยีที่ให้ลูกค้าชำระสินค้าในร้านด้วยการสแกนฝ่ามือ กำลังจะขยายการใช้งานไปยังร้านในเครือ Amazon อีก 12 แห่งในพื้นที่ซีแอตเทิล ซึ่งมีทั้งร้าน 4 ดาวในเมืองลินน์วูด ร้าน Amazon Books ในเบลล์วิล และร้านสี่ดาวและป๊อปอัปสตอร์ในเซาธ์เลคยูเนียน

Amazon เพิ่มระบบจ่ายเงินง่ายแค่สแกนฝ่ามือใน Amazon Go อีกหลายสาขา

เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว Amazon เปิดตัวระบบชำระเงินไร้สัมผัสในชื่อว่า Amazon One ซึ่งทำงานด้วยการอ่านฝ่ามือเพื่อยืนยันการชำระเงินในร้านค้าปลีกของ Amazon และได้รับผลตอบรับดีจนบริษัทตัดสินใจขยายการใช้งานสู่ร้านสาขาอื่น ๆ โดยเริ่มจากซีแอตเทิลเป็นแห่งแรก

ใหม่! ระบบชำระเงินด้วยมือผ่าน Amazon One

Amazon เปิดตัวเทคโนโลยีรู้จำลายฝ่ามือที่จะเปลี่ยนมือของคุณให้กลายเป็นบัตรเครดิตส่วนตัวสำหรับใช้ตามหน้าร้าน Amazon ภายใต้ชื่อว่า Amazon One โดยใช้การวิเคราะห์รายละเอียดพื้นผิวของฝ่ามือร่วมกับลายเส้นโลหิตดำเพื่อสร้างลายเซ็นฝ่ามือในการระบุตัวตน