Microsoft ขอเชิญร่วมสัมมนาฟรี Reimaging Office of the Future 14 พ.ค. 2019

Microsoft ขอเรียนเชิญฝ่าย HR, การเงิน, IT และผู้ที่สนใจด้านการทำ Digital Transformation ในธุรกิจองค์กรทุกอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานสัมมนาฟรี “Reimagine Office of the Future” เพื่อทำความรู้จักกับที่ทำงานแห่งอนาคตซึ่งจะนำเทคโนโลยีล่าสุดเข้ามาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจ และรองรับการทำงานในรูปแบบที่เปลี่ยนไปของพนักงานในอนาคตได้ในระยะยาว เหมาะสำหรับธุรกิจองค์กรที่ต้องการวางแผนปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2019 โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้

ผลการวิจัยจาก Aruba เผย ที่ทำงานที่พร้อมด้านดิจิทัลสร้างความพึงพอใจและ Productivity ที่ดีกว่า

ในยุคปัจจุบันที่อุปกรณ์และระบบดิจิทัลได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างแยกไม่ออก นอกจากองค์กรจะต้องเตรียมรับมือกับการแข่งขันภายนอกแล้ว การปรับตัวภายในองค์กรเองให้รองรับเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นก็สำคัญไม่แพ้กัน โดยจากการศึกษาล่าสุดของ Aruba พบว่า การสร้างบรรยากาศของ digital workplace ภายในองค์กรนั้นช่วยเพิ่มทั้งผลสำเร็จในการทำงานและความพึงพอใจให้กับพนักงานในยุคปัจจุบัน

[PR] จีเอเบิลแนะ 10 เทคโนโลยีหนุน องค์กรสู่ ดิจิทัล เวิร์คเพลส เต็มรูปแบบ

จีเอเบิลแนะกุญแจสำคัญนำองค์กรก้าวสู่ ดิจิทัล เวิร์คเพลส เต็มรูปแบบ  ชูหัวใจสำคัญคือ การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุน 10 ด้าน เชื่อมโยงการทำงานในทุกภาคส่วน เน้นเพิ่มศักยภาพบุคลากร การสร้างบรรยากาศการทำงานเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และเป็นผู้ช่วยส่งเสริมการทำงานให้สะดวก รวดเร็ว เพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างแท้จริง

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม