Event & Seminar

FMS ร่วมกับ Sage Manufacturing จากฮ่องกง ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาฟรี “เพิ่มขีดความสามารถธุรกิจการผลิตด้วย Sage 300 Manufacturing”

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม