FMS ร่วมกับ Sage ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “Digitalized Your Business Process with Sage 300 & Sage CRM” 16 ม.ค. 2020

FMS ร่วมกับ Sage ขอเชิญลูกค้าผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “Digitalized Your Business Process with Sage 300 & Sage CRM” งานสัมมนาที่จะนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจไทยและหลักการอุตสาหกรรม 4.0 ด้วย Sage ERP 300 (ACCPAC) & Sage CRM สร้างระบบองค์กรที่มีเสถียรภาพ และการเติบโตที่ยั่งยืน ครอบคลุมทุกส่วนงานทั้งด้านการเงิน การขาย การตลาด และการผลิต ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้

FMS ร่วมกับ Sage Manufacturing จากฮ่องกง ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาฟรี “เพิ่มขีดความสามารถธุรกิจการผลิตด้วย Sage 300 Manufacturing”

ขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมเจาะลึกการทำงานของระบบ Sage 300 เพื่อเชื่อมต่อกับ Barcode System และ Manufacturing Module; Manufacturing Order, Production Planning, Manufacturing Lot และ Shop Floor Control พร้อมพบทีมงานจาก Sage Manufacturing จากฮ่องกง ในวันพุธที่ 7 ส.ค. 2019 โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้ เพิ่มขีดความสามารถธุรกิจการผลิตด้วย Sage 300 Manufacturing วัน: วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2019…

Sage เปิดตัว Mobile Application ใหม่ เสริมประสิทธิภาพการทำงานให้ธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์

Sage ผู้นำด้านโซลูชัน Cloud Business Management ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Mobile Application ใหม่ภายใต้ชื่อ Sage Field Operations เพื่อช่วยให้การทำงานภายในธุรกิจก่อสร้างเป็นไปได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นด้วยข้อมูลสำคัญสำหรับพร้อมใช้ประกอบการตัดสินใจและการสื่อสารระหว่างทีมภายในหนึ่งเดียว พร้อมใช้ตรวจสอบและควบคุมโครงการก่อสร้างได้อย่างครอบคลุม

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม