Business

Tesla เข้าซื้อกิจการผู้เชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่เพื่อสร้างเซลล์ของตัวเอง

https://o.aolcdn.com/images/dims?quality=85&image_uri=https%3A%2F%2Fo.aolcdn.com%2Fimages%2Fdims%3Fcrop%3D5622%252C3748%252C0%252C0%26quality%3D85%26format%3Djpg%26resize%3D1600%252C1067%26image_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fs.yimg.com%252Fos%252Fcreatr-images%252F2019-10%252Fb5842870-e6bf-11e9-bbbf-de7a30951d46%26client%3Da1acac3e1b3290917d92%26signature%3D714bd2216945d8c8f090e73396f3781ea5db0153&client=amp-blogside-v2&signature=5378e99a4915f7438bdc1158b2963b40d4ab8df5
ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม