Business

GM ลงทุน 2.2 พันล้านเหรียญเพื่อตั้งโรงงานผลิตรถ EV เท่านั้นในดีทรอยต์

https://o.aolcdn.com/images/dims?quality=85&image_uri=https%3A%2F%2Fo.aolcdn.com%2Fimages%2Fdims%3Fcrop%3D1418%252C798%252C0%252C0%26quality%3D85%26format%3Djpg%26resize%3D1600%252C900%26image_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fs.yimg.com%252Fos%252Fcreatr-uploaded-images%252F2020-01%252F61324880-4117-11ea-bdfd-ce4c54fa1d8c%26client%3Da1acac3e1b3290917d92%26signature%3D70919e74e6d8621c85de0f967026f4e91e755147&client=amp-blogside-v2&signature=dd66e749cafa59c2de6692cc0fb0232d072d1835
ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม