Business

iKala แพลตฟอร์มสร้าง customer engagement ด้วย AI จากไต้หวัน ทุ่ม 17 ล้านดอลลาร์ ขยายสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม