Cybersecurity

FBI ส่งอีเมล์ 4.3 ล้านรายชื่อจากฐานข้อมูลมัลแวร์ Emotet ให้ Have I Been Pwned เพื่อแจ้งเตือนผู้ได้รับผลกระทบ

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม