แจกฟรี Whitepaper: Personalization at Scale ภาษาไทย สรุปสถิติและปัจจัยสำคัญสู่การเป็น Experience Leader สำหรับธุรกิจองค์กร

0

การก้าวสู่การเป็น Experience Leader ในกลุ่มธุรกิจองค์กรนั้นจะช่วยให้ธุรกิจมีลูกค้ารายใหม่ ๆ มากขึ้น และสร้างความประทับใจในประสบการณ์ของแบรนด์ เพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าตลอดชีพสำหรับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างยั่งยืน ทำให้ธุรกิจองค์กรหลายแห่งต่างเร่งวางกลยุทธ์เพื่อปรับให้ธุรกิจของตนกลายเป็น Experience Leader ในอุตสาหกรรมกันในช่วงนี้

อย่างไรก็ดี การเป็น Experience Leader นั้นไม่เพียงแต่ที่ธุรกิจจะต้องสามารถส่งมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลหรือ Personalized ได้เท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่า Personalization at Scale ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลสำหรับฐานลูกค้าขนาดใหญ่ ที่มีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจในหลากหลายช่องทางและหลายบริบทให้ได้

เพื่อให้ธุรกิจองค์กรสามารถปรับนำแนวคิด Personalization at Scale ไปใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น Adobe จึงได้ร่วมมือกับ Forrester จัดทำ Whitepaper ในหัวข้อ “Personalization at Scale: นำเสนอประโยชน์ที่ลูกค้าและธุรกิจได้รับจากประสบการณ์ที่เป็นเลิศ” ความยาว 24 หน้า โดยมีการสำรวจลูกค้าและผู้นำธุรกิจในกลุ่ม B2C และ B2B จำนวนหลายพันราย และมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

  • Experience Leader จะดำเนินการเพื่อสร้างประสบการณ์ Personalization at Scale
  • บริษัทต่าง ๆ ต้องเชี่ยวชาญและมีความสามารถใหม่ ๆ ในด้านข้อมูล เนื้อหา และรู้จักประสานวิธีการที่หลากหลายตลอดเส้นทางการดำเนินธุรกิจ
  • รูปแบบการดำเนินงานที่มีเจ้าของหลายรายและมีการประสานงานร่วมกันเป็นอย่างดี จะช่วยเสริมพลังให้การสร้างประสบการณ์ Personalization at Scale เป็นกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

ผู้ที่สนใจรายละเอียดฉบับเต็ม สามารถดาวน์โหลด Whitepaper ฉบับภาษาไทยได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ https://go.techtalkthai.com/2023/02/personalisation-at-scale/