Amazon Global Selling จับมือ DITP เปิดตัว “โครงการติดปีกสินค้าไทยขายออนไลน์ข้ามพรมแดนกับ Amazon”

0

Amazon Global Selling (AGS) ได้สร้างความร่วมมือใหม่กับทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เพื่อเร่งเสริมศักยภาพให้กับภาคธุรกิจไทยได้มีโอกาสเติบโตในอุตสาหกรรม e-Commerce ข้ามพรมแดนได้มากขึ้น ผ่าน“โครงการติดปีกสินค้าไทยขายออนไลน์ข้ามพรมแดนกับ Amazon (Thailand Business Accelerator)” 

จากงานวิจัยโดย AlphaBeta ได้ชี้ให้เห็นว่าภาคธุรกิจ e-Commerce ข้ามพรมแดนประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มที่จะเติบโตถึง 664,000 ล้านบาทภายในปี พ.ศ.2570 หากผู้ประกอบการสามารถใช้ศักยภาพและโอกาสให้เป็นประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และการสำรวจผู้ประกอบการ 300 รายนั้นพบว่า 87% ของธรุกิจที่ขายสินค้าผ่าน e-Commerce และที่ส่งออกในแบบดั้งเดิมนั้น เชื่อว่า e-Commerce จะเป็นช่องทางหลักที่ทำให้พวกเขาสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้

เหตุนี้เอง ความร่วมมือและโครงการนี้จึงตั้งเป้าที่จะสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) เกี่ยวกับการทำธุรกิจ e-Commerce ข้ามพรมแดน ฝึกอบรม และมอบแนวทางให้กับเจ้าของกิจการไทยแต่ละแบรนด์ในการนำสินค้าไปขายในเวทีต่างประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมกับเป็นการเผยแพร่บริการของ Amazon ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

โดยทั้งสองต้องการช่วยบ่มเพาะให้เจ้าของแบรนด์ไทยกว่า 100 รายให้สามารถเริ่มต้นขายสินค้าบน Amazon แพลตฟอร์ม e-Commerce ระดับโลกภายในปี 2023 นี้ ผ่านการฝึกอบรมในรูปแบบลักษณะ Hybrid และพื้นที่จริงในกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์อันเป็นจุดเด่นของประเทศไทย ได้แก่ สินค้าทั่วไป (Grocery) อัญมณีและเครื่องประดับ (Jewelry) และเครื่องแต่งกาย (Apparel) เพื่อที่จะทำให้สินค้าไทยที่โดดเด่นได้ไปอยู่ในเวทีโลกมากกว่าที่ผ่านมา

“การค้าออนไลน์ข้ามพรมแดนเป็นการส่งออกรูปแบบใหม่ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” คุณเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าว “เราหวังว่าโครงการนี้จะช่วยจุดประกายให้ผู็ประกอบการสามารถส่งออกสินค้าที่มีศักยภาพจากทั่วทุกภูมิภาคของไทยผ่านแพลตฟอร์ม Amazon ซึ่งจะช่วยประกาศศักยภาพสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกต่อไป”

“ธุรกิจไทยหลายรายมีความพร้อมที่จะขายสินค้าทางออนไลน์ แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นและจะยกระดับการขายได้อย่างไร เราเข้าใจความท้าทายที่ธุรกิจเหล่านี้กำลังเผชิญ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่าง Amazon กับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรในประเทศไทยในการสนับสนุนและเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทย” คุณเจมี่ เบรนแนน หัวหน้า Amazon Global Selling ประจำประเทศไทยกล่าว

โครงการนี้เป็นเหมือน Incubation Program ที่จะช่วยผลักดันให้แบรนด์ไทยก้าวไปสู่เวทีโลกได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่ง Amazon คือแพลตฟอร์ม e-Commerce ระดับโลกที่ตลาดกว้างใหญ่มหาศาล และความร่วมมือนี้คืออีกหนึ่งโอกาสที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถก้าวไปสู่ตลาดระดับสากลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sell.amazon.co.th และหากธุรกิจใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Thailand Business Accelerator สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมทั้ง 5 คอร์สโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ https://amazonextna.qualtrics.com/jfe/form/SV_cYcGyixNXkcNc0e