SAP ผนึกกำลัง Google Cloud ปูทางสู่ Open Data และ AI สำหรับธุรกิจองค์กร 

0

SAP และ Google Cloud ประกาศขยายความร่วมมือครั้งใหม่ ด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Open Data สำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจองค์กร ซึ่งโซลูชันดังกล่าวจะทำให้ธุรกิจสามารถสร้างคลาวด์ข้อมูลจากข้อมูลหลาย ๆ แห่งขององค์กรเพื่อได้ข้อมูลเชิงลึกยิ่งขึ้น

โซลูชันจากความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผสานรวมระบบคลาวด์ข้อมูลของ Google ร่วมกับ SAP Datasphere โซลูชันการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลจากหลาย ๆ ส่วนของธุรกิจและส่งข้อมูลไปยัง BigQuery ซึ่งเป็น serverless data warehouse ของ Google Cloud โดยองค์กรสามารถใช้โซลูชันนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูลสำคัญแบบเรียลไทม์ ลดความซับซ้อนของข้อมูล และสร้างข้อมูลเชิงลึกด้วยโมเดล AI และ ML ของ Google Cloud

นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถวิเคราะห์ขั้นสูง ใช้โซลูชันด้านความยั่งยืนร่วมกัน และใช้ SAP Business Technology Platform (SAP BTP) บน Google Cloud ได้ทั่วโลก ซึ่งระบบคลาวด์ข้อมูลแบบเปิด (Open Data Cloud) ที่ครอบคลุมนี้จะเป็นรากฐานสู่อนาคต AI สำหรับองค์กร