5 เทรนด์การตลาดในอนาคตจาก Gartner ปรับตัวก่อนจะสาย 

0

Gartner คาดการณ์ถึงเทรนด์การตลาดในอนาคต 5 ข้อที่ธุรกิจควรต้องรู้ ซึ่งในจำนวนนั้นมีการกล่าวถึงการใช้เครือข่ายโซเชียลน้อยลง และการที่ผู้บริโภคจะมองหาสินค้าและบริการที่ไม่ใช้ AI ด้วย

ในโลกที่การตลาดมุ่งเน้นไปที่การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสื่อสารและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงาน Generative AI ได้ก้าวขึ้นมาเป็นพระเอกคนใหม่ของนักการตลาดในทุกอุตสาหกรรม ทว่าผู้เชี่ยวชาญจาก Gartner คาดการณ์ว่าในอนาคตจะเกิด Disruption ครั้งใหญ่ในแวดวงการตลาดเนื่องจากความนิยมของเครือข่ายโซเชียลที่เสื่อมลง และ Generative AI ที่เปลี่ยนกระบวนการทำงาน รวมถึงวิถีชีวิตของผู้คน 

1. ภายในปี 2025 ผู้คนจะรับรู้ได้ถึงคุณภาพที่ตำ่ลงของคอนเทนท์ในเครือข่ายโซเชียล และราว 50% ของผู้ใช้งานจะเริ่มใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลน้อยลงอย่างมีนัยยะสำคัญ

ในปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มมีความกังวลมากขึ้นถึงข่าวลวงและข้อมูลเท็จที่ถูกสร้างขึ้นโดย Gen AI และกว่าร้อยละ 70 เชื่อว่า AI จะส่งผลกระทบเชิงลบให้แก่แพลตฟอร์มโซเชียล เมื่อนับรวมการที่หลายแพลตฟอร์มเริ่มมีการนำ AI มาใช้งานมากขึ้น ผู้บริโภคจะเกิดความรู้สึกว่าคุณภาพของแพลตฟอร์มนั้นต่ำลง ส่งผลให้พวกเขาเริ่มลดการใช้งาน

2. ภายในปี 2026 คนทำงานด้านความคิดสร้างสรรค์กว่า 80% จะใช้ GenAI ในการทำงานรายวัน ก่อให้เกิดกลยุทธ์ใหม่ๆและรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำการตลาด

Generative AI จะเข้ามาช่วยให้ขั้นตอนการผลิตคอนเทนท์สร้างสรรค์เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและหลากหลาย ผลลัพธ์ที่ตามมาคือแบรนด์จะสามารถสร้างคอนเทนท์และประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มเป้าหมายได้โดยละเอียดยิ่งขึ้น (Hypertargeted) และการจะทำเช่นนั้นย่อมหมายถึงรายจ่ายด้านการตลาดและการลงทุนในกลยุทธ์ที่เพิ่มเข้ามา 

3. ภายในปี 2027 ราว 20% ของแบรนด์จะขาย “การไม่ใช้ AI” เป็นจุดยืนและความแตกต่างของตัวเอง

ในขณะที่เทคโนโลยี AI นั้นเข้ามาเปลี่ยนการตลาด มันก็ได้สร้างความเสี่ยงในด้านความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ส่งผลให้ผู้บริโภคส่วนหนึ่งอาจเปลี่ยนพฤติกรรมและค้นหาแบรนด์ที่ทำงานโดยไม่ใช้ AI และให้ความสำคัญกับจริยธรรมและความ “แท้” โดยแบรนด์เหล่านั้นจะสามารถสร้างความแตกต่างให้กับตัวเองและมุ่งเป้าไปที่กลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเชื่อมั่น

4. ภายในปี 2028 จำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์ของแบรนด์แบบ Organic จะลดลง 50% หรือมากกว่าจากการที่ผู้บริโภคหันไปใช้ระบบเสิร์ชที่ทำงานด้วย GenAI

การเติบโตของเสิร์ชเอ็นจิ้น Generative AI จะทำให้ผลลัพธ์การค้นหาแบบ Organic ที่ลิงก์มายังเว็บไซต์ของแบรนด์ลดลงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ก็เพราะผู้ใช้สามารถได้ผลลัพธ์จากสิ่งที่ GenAI สรุปให้ ธุรกิจจึงควรเตรียมรับมือกับรายได้ที่ลดลงด้วยการลงทุนในช่องทางอื่นๆ รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับคีย์เวิร์ดค้นหาที่เป็นภาษาพูด การปิดเนื้อหาบางส่วนไม่ให้ระบบเสิร์ชเข้าถึง และการปรับปรุงช่องทางการตลาดอื่น

5. ภายในปี 2026 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด 60% จะให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีตรวจสอบคอนเทนท์ การเฝ้าระวัง และคอนเทนท์จากผู้ใช้งานที่แบรนด์สปอนเซอร์ เพื่อปกป้องแบรนด์จากข้อมูลผิดๆที่ GenAI สร้างขึ้น

เพื่อปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์ ธุรกิจจะต้องให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความถูกต้องของคอนเทนท์และมีนโยบายการใช้งาน GenAI อย่างมีความรับผิดชอบ โดยแบรนด์จะต้องเรียกร้องความโปร่งใสและความน่าชื่อถือจากพาร์ทเนอร์เอเจนซี่และ Vendor ที่ทำธุรกิจร่วมกัน และมีการใช้งานเทคโนโลยีที่คอยตรวจสอบความถูกต้อง การลอกเลียนแบบ หรือความเสี่ยงอื่นๆภายในคอนเทนท์ 


ดาวน์โหลดรายงานการวิเคราะห์ฉบับเต็มได้ที่ https://www.gartner.com/en/marketing/topics/top-trends-and-predictions-for-the-future-of-marketing