Autodesk เผยแนวทาง Digital Transformation สำหรับธุรกิจโรงงานการผลิตและการออกแบบเชิงวิศวกรรม ชี้ Generative Design มาแรงในฐานะ AI ผู้ช่วยออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

ในงานจัดแสดงเทคโนโลยี Future Mobility Asia 2022 ณ BITEC Bangna ทาง Autodesk ได้จัดแสดงนวัตกรรมใหม่ด้านการออกแบบวิศวกรรมสำหรับยานยนต์ละเครื่องจักร พร้อมขึ้นเวทีให้ผู้บริหารได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงอนาคตของงานออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเล่าสรุปถึง 2 ประเด็นหลัก ได้แก่