QAD ออกอัปเดตครั้งใหญ่ให้ QAD Cloud ERP และโซลูชันอื่นๆ เร่ง Transform ธุกริจโรงงานและการผลิตให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

QAD ผู้พัฒนา Cloud Software สำหรับธุรกิจโรงงานและการผลิตระดับนานาชาติ ได้ออกมาประกาศออกอัปเดตครั้งใหญ่ให้กับ QAD Cloud ERP และโซลูชันอื่นๆ เพื่อเร่งตอบโจทย์การทำ Digital Transformation ของธุรกิจโรงงานและการผลิตให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิม

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม