ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ QlikWorld Online 2021 อัปเดตเทรนด์ Data สำหรับธุรกิจ [10-12 พ.ค. 2021]

Metro Systems ขอเรียนเชิญ CDO, Data Scientist, Data Engineer, Data Analyst และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี QlikWorld Online 2021 งานสัมมนาใหญ่จาก Qlik ที่มีเนื้อหามากกว่า 100 Session จากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก ซึ่งจะมาร่วมแบ่งปันประเด็นด้าน New Generation Data Analytics, Analytics Modernization, Augmented Analytics, Real-Time Data Streaming, Data Lake, Data Warehouse Automation และอื่นๆ อีกมากมาย ในวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2021 โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังนี้

อนาคตของ Data & Analytics ในทรรศนะของ Qlik

วิกฤตการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานั้นช่วยเน้นย้ำถึงความสำคัญของข้อมูล เพราะข้อมูลเป็นวัตถุดิบที่จะช่วยให้เราวิเคราะห์สถานการณ์ ปรับเปลี่ยน และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คุณ Jordan Morrow หัวหน้าฝ่าย Data Literacy แห่ง Qlik ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงอนาคตของ Data และ Analytics หลังเหตุโควิด 19 ไว้อย่างน่าสนใจ 4 ข้อ ดังนี้

Qlik เข้าซื้อกิจการ RoxAI เตรียมนำระบบแจ้งเตือนและ Intelligent Automation เสริมทัพ Qlik Sense

Qlik ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มด้านข้อมูลประกาศถึงการเข้าซื้อกิจการ RoxAI และซอฟต์แวร์ Intelligent Alerting “Ping” โดยกล่าวว่าเทคโนโลยีจากทั้งสองส่วนจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มของ Qlik ที่จะช่วยให้ผู้ใช้เปลี่ยน Insight เป็น Action ได้อย่างรวดเร็ว

Qlik เข้าซื้อกิจการ Attunity 17,920 ล้านบาท เสริมความสามารถ Cross-Platform Data Streaming

Qlik ได้ประกาศเข้าซื้อกิจการของ Attunity เป็นมูลค่า 560 ล้านเหรียญหรือราวๆ 17,920 ล้านบาท เพื่อนำเทคโนโลยีด้าน Cross-Platform Data Streaming สำหรับการทำ Cloud & Real-time Analytics มาเสริมทัพผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Enterprise Data Management