Qlik เข้าซื้อกิจการ Attunity 17,920 ล้านบาท เสริมความสามารถ Cross-Platform Data Streaming

Qlik ได้ประกาศเข้าซื้อกิจการของ Attunity เป็นมูลค่า 560 ล้านเหรียญหรือราวๆ 17,920 ล้านบาท เพื่อนำเทคโนโลยีด้าน Cross-Platform Data Streaming สำหรับการทำ Cloud & Real-time Analytics มาเสริมทัพผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Enterprise Data Management

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม