อนาคตของ Data & Analytics ในทรรศนะของ Qlik

วิกฤตการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานั้นช่วยเน้นย้ำถึงความสำคัญของข้อมูล เพราะข้อมูลเป็นวัตถุดิบที่จะช่วยให้เราวิเคราะห์สถานการณ์ ปรับเปลี่ยน และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คุณ Jordan Morrow หัวหน้าฝ่าย Data Literacy แห่ง Qlik ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงอนาคตของ Data และ Analytics หลังเหตุโควิด 19 ไว้อย่างน่าสนใจ 4 ข้อ ดังนี้

Qlik เข้าซื้อกิจการ RoxAI เตรียมนำระบบแจ้งเตือนและ Intelligent Automation เสริมทัพ Qlik Sense

Qlik ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มด้านข้อมูลประกาศถึงการเข้าซื้อกิจการ RoxAI และซอฟต์แวร์ Intelligent Alerting “Ping” โดยกล่าวว่าเทคโนโลยีจากทั้งสองส่วนจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มของ Qlik ที่จะช่วยให้ผู้ใช้เปลี่ยน Insight เป็น Action ได้อย่างรวดเร็ว

Qlik เข้าซื้อกิจการ Attunity 17,920 ล้านบาท เสริมความสามารถ Cross-Platform Data Streaming

Qlik ได้ประกาศเข้าซื้อกิจการของ Attunity เป็นมูลค่า 560 ล้านเหรียญหรือราวๆ 17,920 ล้านบาท เพื่อนำเทคโนโลยีด้าน Cross-Platform Data Streaming สำหรับการทำ Cloud & Real-time Analytics มาเสริมทัพผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Enterprise Data Management

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม