Tableau Prep Builder เวอร์ชั่นใหม่ เตรียมข้อมูลได้ง่ายกว่าเดิม, ต่อ SAP HANA ได้แล้ว

Tableau Prep Builder ซอฟต์แวร์เตรียมการข้อมูลก่อนการนำไปใช้งานได้ออกเวอร์ชั่นใหม่ 2019.1.4 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในเวอร์ชั่นนี้ได้เพิ่มความสามารถในการจัดกลุ่มและทำความสะอาดข้อมูลที่ดีขึ้น อีกทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อกับ SAP HANA แล้ว

ประหยัดเวลาการทำ Business Report ลง 71% ด้วย Alteryx และ Tableau

Alteryx ได้ออกมานำเสนอถึงกรณีศึกษาการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงใน Hyundai Motor America ถึงการนำ Alteryx และ Tableau มาใช้งานร่วมกันเพื่อเปลี่ยนกระบวนการการทำ Business Report ให้เป็นอัตโนมัติและใช้เวลาน้อยลงถึง 71% ประหยัดเวลาต่อปีได้นับพันชั่วโมง และทำให้สามารถทำทรัพยากรบุคคลและเวลาที่เพิ่มขึ้นมา มาสร้างทีม Data Analytics ภายในบริษัทได้

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม