NR Instant Produce กับการเลือกใช้บริการ Veeam Backup จาก SiS Cloud ตอบโจทย์การ IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์

สำหรับธุรกิจที่มีแผนจะยื่น IPO เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นั้น การเตรียมระบบ IT ให้มีความพร้อม มั่นคงทนทาน มั่นคงปลอดภัย และตรวจสอบได้นั้นถือเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญ และในครั้งนี้ทีมงาน TechTalkThai ก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณณัฐพล อุดมทัศนีย์ผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสารสนเทศ แห่งบริษัท NR Instant Produce ที่ได้เพิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์สำเร็จไปในปี 2020 ที่ผ่านมานี้ พร้อมเล่าประสบการณ์การปรับระบบ IT ของ NR Instant ให้ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจที่จะเข้า IPO ในครั้งนี้

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม