Google ฝึก AI คาดการณ์มะเร็งปอด

โรคมะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่ร้ายแรงที่สุดที่คร่าชีวิตกว่า 1.7 ล้านรายต่อปี มากกว่ามะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งลำไส้ใหญ่รวมกันเสียอีก ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการที่ตรวจวินิจฉัยไม่พบจนมาถึงระยะสุดท้าย จึงทำให้การรักษาให้หายมีความเป็นไปได้น้อย Google จึงตั้งใจที่จะพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ AI ใหม่ โดยหวังว่าจะคาดการณ์มะเร็งปอดได้แม่นยำและเข้าถึงได้มากขึ้น

ระบบ AI ช่วยคัดแยกโรคมะเร็งปอดได้ถึงระดับนักพยาธิวิทยา

จากข้อมูลของหน่วยงาน American Cancer Society มีประชากรมากกว่า 229,000 คนที่จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดในสหรัฐอเมริกาในปีนี้ และมะเร็งชนิดต่อม (adenocarcinoma) นั้นเป็นประเภทที่มักจะพบเจอมากที่สุด ด้วยเหตุนี้ เพื่อที่จะช่วยวินิจฉัยได้เร็วขึ้น นักวิจัยจากศูนย์โรคมะเร็ง Norris Cotton Cancer Center และห้องปฏิบัติการ Hassanpour ในมหาวิทยาลัยดาร์ตมัธ (Dartmouth University) จึงได้ร่วมกันพัฒนาระบบ deep learning ที่สามารถคัดแยก histologic subtype บนภาพตัดของมะเร็งปอดชนิดต่อมได้อัตโนมัติด้วยความมั่นใจในระดับนักพยาธิวิทยา

NIH พัฒนาระบบ AI ที่ช่วยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้

จากข้อมูลสถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (National Institutes of Health : NIH) โรคมะเร็งปากมดลูกนั้นเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดอันดับที่สามในสตรีและเป็นสาเหตุที่พบบ่อยอันดับที่สองที่จากการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ซึ่ง 80% ของการเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกนั้นมักเกิดขึ้นในประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งมีข้อจำกัดในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวนี้ นักวิจัยจาก NIH และกลุ่มทุน Intellectual Ventures Global Good Fund จึงได้ร่วมกันสร้างระบบ deep learning เพื่อ proof-of-concept ว่าสามารถที่จะคัดแยกภาพโรคมะเร็งปากมดลูกได้หรือไม่

ระบบ Deep Learning สามารถช่วยให้แพทย์คัดแยกเนื้องอกมะเร็งเต้านมได้แล้ว

ในสหรัฐอเมริกานั้นมีสตรีถึงประมาณ 3.1 ล้านคนที่มีประวัติเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม และในปีนี้ก็มีถึง 266,000 คนแล้วที่คาดว่าจะถูกวินิจฉัยว่ามีมะเร็งเต้านมอยู่ เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถที่จะตรวจจับและรักษาโรคดังกล่าวนี้ได้ ทีมนักวิจัยจึงได้กำลังมุ่งเน้นไปที่เรื่องระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) กันมากขึ้นและในเร็วๆ นี้จึงได้มีงานตีพิมพ์จากมหาวิทยาลัย University of North Carolina โดยนักวิจัยได้อธิบายตัวระบบที่ใช้ deep learning ที่พวกเขาได้พัฒนาเพื่อวิเคราะห์โรคมะเร็งเต้านมจากภาพถ่ายพยาธิวิทยาทางดิจิทัล (digital pathology image) แล้วคัดแยกเนื้องอกได้ด้วยความแม่นยำสูง

Google AI สามารถระบุจุดมะเร็งเต้านมได้ล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่ามนุษย์แล้ว

Google ได้ส่งมอบหลักฐานความคืบหน้าที่ระบบ AI สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยที่มีคุณค่าในการตรวจจับมะเร็ง โดยนักวิจัยของบริษัทได้พัฒนาเครื่องมือระบบ deep learning ที่สามารถระบุจุดมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายด้วยค่าความถูกต้องที่สูงกว่านักพยาธิวิทยา (pathologist) เมื่อพิจารณาจากภาพสไลด์

ระบบ AI ช่วยตรวจจับมะเร็งต่อมลูกหมากได้

มะเร็งต่อลูกหมากนั้นได้ถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นโรคที่เกิดขึ้นใหม่มากที่สุดในผู้ชาย และคาดว่าจะเป็นสาเหตุอันดับที่สองที่ทำให้เสียชีวิตได้รองจากโรคมะเร็งปอด ซึ่งมะเร็งชนิดนี้ก็ยากที่จะตรวจจับได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากก้อนเนื้อที่มีขนาดเล็กที่สามารถมีขนาดเล็กได้ในอัตราส่วนเพียง 1% ของเนื้อเยื่อผิวเท่านั้น

สายรัดข้อมือ Fitbit ช่วยแพทย์คาดการณ์ได้ถึงปฏิกิริยาเคมีบำบัดต่อผู้ป่วย

นักวิจัยเผยว่า สายรัดข้อมือสุขภาพจะช่วยให้แพทย์เข้ามาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีก่อนที่ผู้ป่วยจะถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาล

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม