AI ศึกษาสมองผู้เรียน ช่วยครูปรับปรุงการสอน

ครูอาจารย์ไม่ได้ทราบเสมอไปว่าวิธีการสอนของตนนั้นมีประสิทธิภาพดีหรือไม่ โดยครูมักจะถามคำถาม ส่งแบบทดสอบให้ทำ แต่ก็ไม่แน่ชัดว่าเป็นความผิดของใครที่เนื้อหาที่สอนไปนั้นส่งไปไม่ถึงผู้เรียน จุดนี้เองที่ AI อาจมีบทบาทเข้ามาช่วยได้ โดยนักวิจัยจาก Dartmouth College ได้สร้างอัลกอริธึมระบบเรียนรู้ที่วัดการทำงานในสมองเพื่อดูว่าผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ดีระดับไหน

ระบบ AI มีความเป็นไปได้ที่จะอ่านใจคุณได้ว่าคุณกำลังมองอะไรอยู่

นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นสามารถรู้ได้ว่าคุณกำลังมองไปที่ภาพอะไรอยู่ด้วยการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence คู่กับการสแกนภาพ fMRI จึงดูเหมือนสามารถสร้างระบบ AI ที่เหมือนอ่านใจคนได้

AI สามารถจำแนกผู้ที่มีความคิดฆ่าตัวตายได้อย่างแม่นยำ จากการอ่านสัญญาณสมอง

การฆ่าตัวตายนั้นเป็นสาเหตุการตายอันดับสองของผู้คนในวัย 15-34 ปี และนับเป็นปัญหาหนึ่งที่วงการการแพทย์ในปัจจุบันยังเข้าไปช่วยยับยั้งได้ยาก ด้วยเหตุนี้เหล่าทีมนักวิจัยจึงได้นำเทคโนโลยีทางด้าน AI และ Machine Learning เข้ามาช่วยวิเคราะห์ว่าใครกำลังมีแนวโน้มหรือมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายอยู่หรือไม่