Zoho ชี้เป้า เปิดโปงภัยร้ายที่ซ่อนอยู่ในการละเมิดข้อมูล [Guest Post]

หากพูดถึงการละเมิดข้อมูล ผู้คนมักจะนึกถึงการถูกล้วงข้อมูลหรือการรั่วไหลของข้อมูลในทันที แม้ว่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล (Data Privacy and Data Security) จะเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออก แต่ทั้งสองสิ่งนี้ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว การถูกล้วงข้อมูลสามารถอธิบายให้เห็นภาพได้ง่ายกว่า และในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศพบว่าอาชญากรรมทางไซเบอร์และการโจรกรรมข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Zoho เชื่อมต่อการทำงานของ ChatGPT เข้ากับ Zia เพื่อเสริมขีดความสามารถ Generative AI พร้อมยึดมั่นในแนวคิดหลักตามกลยุทธ์ AI [Guest Post]

Zoho Corporation บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกแถลงแผนดำเนินงานและการสานต่อการลงทุนด้าน AI ซึ่งเริ่มด้วยการเปิดตัวส่วนต่อขยายและการผสานรวมแอปพลิเคชัน Generative AI เข้ากับแอปฯ ของ Zoho ถึงสิบด้านการทำงาน ซึ่งขับเคลื่อนโดย ChatGPT กลยุทธ์ AI ที่กำลังได้รับการพัฒนาของ Zoho รวมถึงการขยายแพลตฟอร์มและโรดแม็ปนวัตกรรมที่เน้นการนำเสนอประสบการณ์และมูลค่าที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้า พร้อมกับรับรองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของลูกค้าในระดับสูงสุด  

Zoho เผยตลาดบนเติบโตสูงขึ้น 65% แบบปีต่อปี เตรียมเดินหน้าลงทุนในกลุ่มธุรกิจและเทคโนโลยี [Guest Post]

Zoho Corporation บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกประกาศการลงทุนครั้งใหญ่ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมในตลาดบนหลังจากมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นสามปีถึง 65% ในตลาดระดับกลางและกลุ่มองค์กร ซึ่งตอนนี้ถือเป็นหนึ่งในสามของธุรกิจทั้งหมด ปัจจุบัน บริษัทมีผู้ใช้งานมากกว่า 90 ล้านคนในธุรกิจทุกขนาดทั่วโลกกว่า 600,000 แห่ง

Zoho มุ่งพลิกโฉมธุรกิจด้วยดิจิทัลในไทย พร้อมฉลองความสำเร็จที่มีผู้ใช้เกิน 80 ล้านคนและมีรายได้รวม 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั่วโลก [Guest Post]

Zoho มุ่งพัฒนาโซลูชันที่มีความยืดหยุ่นให้สามารถรองรับทุกความต้องการของทุกกลุ่มธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ขยายฐานไปยังกลุ่มธุรกิจทั่วโลกให้กับ Zoho ได้แม้ขณะกำลังเผชิญกับสภาพการณ์ที่มีความท้าทายอยู่ก็ตาม โดยในปี 2565 Zoho ได้ระบุว่า มีผู้ใช้โซลูชันทะลุเป้าเกิน 80 ล้านคน และมีรายรับถึง 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั่วโลก ในประเทศไทยได้มีการนำผลิตภัณฑ์โซลูชันจากแพลตฟอร์มหลัก เช่น Zoho CRM และ Zoho Workplace มาใช้ โดยในปี 2565 Zoho Workplace มีรายรับเพิ่มขึ้น 67% และ Zoho CRM มีรายรับเพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้

Zoho เปิดตัวแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบครบวงจร และเทคโนโลยีการทำงานร่วมกันแบบใหม่สำหรับ Zoho Workplace [Guest Post]

วันนี้ Zoho Corporation บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกแถลงข่าวเปิดตัว Trident เครื่องมือสำหรับประสบการณ์การทำงานร่วมกันแบบใหม่ รวมถึงเทคโนโลยีการทำงานร่วมกันที่ดียิ่งขึ้นเพื่อช่วยให้กลุ่มธุรกิจสามารถสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ได้ง่ายกว่าเดิม, ลดความยุ่งยากในการใช้เครื่องมือ และเอื้อให้การเปิดรับระบบดิจิทัลโดยรวมในองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Zoho เปิดตัวฟังก์ชัน Team Pipelines ใน Bigin เพื่อพลิกโฉมตลาด CRM ในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก [Guest Post] 

วันนี้ Zoho Corporation บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกเปิดตัว Bigin เวอร์ชันล่าสุด ซึ่งเป็นโซลูชัน CRM ของบริษัทสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก โดย Bigin เป็นโซลูชัน CRM ที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เพราะมีความเรียบง่ายแต่ทรงพลัง อีกทั้งยังเป็นโซลูชันที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายและราคาไม่สูง ซึ่งการอัปเดตตัวผลิตภัณฑ์จะช่วยสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดไมโคร ด้วยเครื่องมือและข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นเพื่อให้ธุรกิจสามารถรักษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีความท้าทายดังเช่นปัจจุบันนี้

เทคนิคการใช้งาน SaaS ให้เกิดประโยชน์ สำหรับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม [Guest Post]

ปัจจุบันนี้ Digital Transformation ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะมุ่งไปยังเป้าหมายด้านเศรษฐกิจดิจิทัล โดยคาดการณ์ไว้ว่าจะมีมูลค่าถึง 360 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2568 อีกทั้งการเปลี่ยนไปใช้ระบบดิจิทัลนี้ทำให้เราเห็นว่ากำลังมีรูปแบบการทำงานใหม่ๆ เกิดขึ้นในออฟฟิศ ตั้งแต่การทำงานแบบไฮบริดและการทำงานจากระยะไกล รวมถึงการเพิ่ม และปรับเปลี่ยนทักษะใหม่ให้แก่พนักงาน ตลอดจนมีการนำ Software-as-a-Service (SaaS) ไปปรับใช้เพื่อสร้างความยืดหยุ่น และเตรียมพร้อมสำหรับความต่อเนื่องทางธุรกิจ บทความนี้ คุณ Gibu Mathew รองประธานกรรมการและผู้จัดการทั่วไปประจำเอเชียแปซิฟิค บริษัท Zoho ได้ให้ข้อคิดและความเห็นที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวที่มีการคาดการณ์ไว้อย่างน่าสนใจ ดังต่อไปนี้

มุมมองจาก Zoho กับการสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า (Customer Experience) และทิศทาง CX ในอนาคต [Guest Post]

องค์กรรวมถึงพนักงานต่างก็ปรับตัวอย่างถาวรให้เข้ากับวิธีการทำงานในรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนรูปแบบการทำงานไปอย่างสิ้นเชิงจากโควิด ในขณะเดียวกัน แบรนด์ก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า การสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า (CX: Customer Experience) จึงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

Zoho เปิดตัว Zoho People for Microsoft Teams

สำหรับคนทำงานแล้ว การใช้งานหลายแพลตฟอร์ม ต่างเครื่องมือ อาจเป็นเรื่องยุ่งยากในการสลับเปลี่ยนการทำงานไปมา ทำให้ดำเนินงานได้ไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร  Zoho บริษัทด้าน HR Tech เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้เปิดตัว Zoho People for Microsoft Teams เป็นแอปพลิเคชันส่วนต่อขยายเพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

[Guest Post] การตลาดล้ำหน้าในช่วงการแพร่ระบาด

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังพลิกโฉมไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกิจจำนวนมากที่เปลี่ยนไปใช้ระบบดิจิทัลนั้นกำลังวิ่งนำหน้าคู่แข่งของตนเพราะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทำให้ได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เป็นจริงและวัดผลได้ นอกจากนี้การใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ได้กลายเป็นวิถีชีวิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปแล้วด้วย โดยคาดว่าเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคนี้จะมีมูลค่าถึง 360,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2568