Zoho เปิดตัว Zoho People for Microsoft Teams

0

สำหรับคนทำงานแล้ว การใช้งานหลายแพลตฟอร์ม ต่างเครื่องมือ อาจเป็นเรื่องยุ่งยากในการสลับเปลี่ยนการทำงานไปมา ทำให้ดำเนินงานได้ไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร 

Zoho บริษัทด้าน HR Tech เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้เปิดตัว Zoho People for Microsoft Teams เป็นแอปพลิเคชันส่วนต่อขยายเพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

หากองค์กรใช้งานทั้ง Zoho People และ MS Teams อยู่แล้ว การผนวกสองแอปพลิเคชันนี้เข้าด้วยกันจะช่วยให้พนักงานดำเนินงานส่วนของ HR จาก MS Teams ได้เลย โดยไม่ต้องล็อกอินเข้า Zoho People ทุกครั้ง

เมื่อตั้งค่า Zoho People for MS Teams เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานจะพบแชตบอตชื่อ Zoho People ในพื้นที่แชต ซึ่งแชตบอตนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานหาข้อมูลสำคัญด้าน HR จากบัญชี Zoho People ไม่ว่าจะเป็นการลงชื่อเข้า/ออกงาน ส่งคำขอต่าง ๆ ตรวจสอบวันลา ดึงข้อมูลวันหยุดที่ใกล้เข้ามาเพื่อวางแผนการทำงาน ดูรายละเอียดโปรเจกต์ที่กำลังทำ ตรวจสอบสถานะการเข้าทำงานของพนักงานคนอื่นเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน ติดตามสถานะคำขอ รวมไปถึงแจ้งเตือนผู้มีอำนาจพิจารณาคำขอต่าง ๆ

สมมติว่าระบบสแกนนิ้วเข้างานในบริษัทเกิดทำงานขัดข้องจนทำให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลการเข้างานของพนักงานคนนั้นได้ พนักงานคนดังกล่าวก็สามารถส่งคำขอแก้ไขผ่าน MS Teams ได้ เป็นต้น

ฝั่งผู้จัดการเองก็สามารถดูและรับรองหรือปฏิเสธคำขอของพนักงานได้ผ่าน MS Teams โดยไม่ต้องเข้าใช้งานผ่าน Zoho People เช่นกัน

ฟีเจอร์บูรณาการ Zoho People ร่วมกับ MS Teams จึงถือว่าเอื้อกระบวนการ HR ได้อย่างราบรื่นสำหรับพนักงาน ไม่ต้องเสียเวลาสลับเข้าใช้งานต่างแพลตฟอร์มอีกต่อไป