Healthcare

ข้อมูลน้อยไป? ให้ AI สร้างเพิ่มสิ – Nvidia พัฒนา AI ที่ผลิตภาพสแกนสมองมาใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นเพิ่มได้

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม