Healthcare

Netizen ชี้ธุรกิจ Healthcare กำลังเผชิญดิจิทัลดิสรัปชั่น แนะปรับตัวสู่รพ.อัจฉริยะ ด้วยระบบ SAP ERP เวอร์ชัน Netizen Peony ชูจุดเด่นเชื่อมโยงการทำงานแบบ Real time

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม