3 งานวิจัยใช้ AI แปลงคลื่นในสมองเป็นเสียงพูดสังเคราะห์

การสื่อสารความต้องการออกมาเป็นคำพูดนั้นเป็นแง่มุมที่สำคัญของชีวิต ในการรับสารหรือสื่อสารออกมาแต่ละครั้ง สมองของเราจะทำการส่งคลื่นไฟฟ้าออกมา ซึ่งแม้เราจะสูญเสียความสามารถในการพูดไปด้วยโรคเช่นอัมพาต โดย…

นักวิจัย MIT ใช้คลื่นสมองและท่าทางมือควบคุมหุ่นยนต์

เทคโนโลยีหุ่นยนต์มีการนำไปปรับใช้ได้หลากหลายทิศทาง แต่อาจเป็นเรื่องท้าทายที่จะคุมให้มันทำงานได้อย่างเพียงพอ ซึ่งต้องใช้การโปรแกรมเฉพาะทางอิงตามวิธีที่มนุษย์สื่อสาร แต่ขณะนี้ ทีมนักวิจัยจาก MIT ได้พัฒน…

ระบบ AI มีความเป็นไปได้ที่จะอ่านใจคุณได้ว่าคุณกำลังมองอะไรอยู่

นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นสามารถรู้ได้ว่าคุณกำลังมองไปที่ภาพอะไรอยู่ด้วยการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence คู่กับการสแกนภาพ fMRI จึงดูเหมือนสามารถสร้างระบบ AI ที่เหมือนอ่านใจคนได้…

นักวิจัยเตือน อนาคตต้องระวังการขโมย Password จากคลื่นสมองโดยตรง!

Nitesh Saxena ผู้ช่วยศาสตราจารย์แห่ง University of Alabama ได้ออกมาแสดงให้เห็นว่าเครื่องอ่านสัญญาณคลื่นสมองที่กำลังจะกลายมาเป็น Interface ใหม่แห่งอนาคตนี้ สามารถกลายมาเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการโจมตี…