Brands

[กรณีศึกษา] AIS Business วางระบบเครือข่ายและ Call Center ฉุกเฉิน รับมือผู้ป่วยควบคุมการแพร่ระบาดอย่างทันท่วงที ที่อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ และโรงพยาบาลสนามบุษราคัม อิมแพค เมืองทองธานี