NCSA Thailand National Cyber Week 2023 | 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2023

0

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ขอเชิญเหล่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน Cybersecurity รวมถึงนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงาน “Thailand National Cyber Week 2023” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และอัปเดตเทรนด์ด้าน Cybersecurity และ Privacy ล่าสุดในไทย ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ Conference, Cybersecurity Contest, Cyber Workshop, Cyber Clinic รวมถึงค้นหางานใหม่ใน Cyber Job Fair พร้อมลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ ทั้งในรูปแบบ Virtual Conference ผ่านระบบ Zoom และ Cybersecurity Expo ณ สามย่านมิตรทาวน์

Thailand National Cyber Week 2023 จัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 ถึงวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ Virtual Conference ผ่านระบบ Zoom วันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ และ Cybersecurity Expo ณ สามย่านมิตรทาวน์ วันที่ 17 -18 กุมภาพันธ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Thailand National Cyber Week 2023 (Virtual Conference)

พบการสรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับหน่วยงาน/องค์กรด้าน CII พร้อมเช็คลิสต์ที่สำคัญ 5 ข้อที่หน่วยงานและองค์กรเหล่านั้นต้องปฏิบัติตาม เพื่อวางมาตรการควบคุมและรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ได้ตามที่ พ.ร.บ.ฯ กำหนด รวมถึงประเด็นการละเมิดความเป็นส่วนบุคคลของไทยในช่วงปี 2022 และแนวโน้มภัยคุกคามในอนาคต คำแนะนำสำหรับหน่วยงานรัฐและองค์กรเอกชนเมื่อพบเหตุข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลสู่สาธารณะ ต้องดำเนินการอย่างไรตามกฎหมาย PDPA

📆 วันที่ 14 -15 กุมภาพันธ์ 2023
⏰ เวลา 13:15 – 16:30 น.
💻 สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
📍 ลงทะเบียนได้ที่ https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_blkzA8hZSfey2jGSAgbe_g

Thailand National Cyber Week 2023 (Cybersecurity Expo)

รวมกิจกรรมมากมายเพื่อยกระดับความรู้ ทักษะ และภูมิคุ้มกันด้าน Cybersecurity & Privacy สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารด้าน Cybersecurity นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป อาทิ Conference, Student/Startup Showcases, Cyber Workshop, Cyber Clinic พร้อมเกมการแข่งขัน Cybersecurity Contest ให้ทุกคนร่วมสนุก ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท และ Cyber Job Fair ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนค้นหาสายงานด้าน Cybersecurity ที่เหมาะกับตนเอง

📆 วันที่ 17 -18 กุมภาพันธ์ 2023
⏰ เวลา 10:00 – 17:00 น.
🏢 สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ (แผนที่, MRT สามย่าน)
📍 ดูรายละเอียดกิจกรรม กำหนดการงานสัมมนา และลงทะเบียนได้ที่ www.thncw.com

งานสัมมนานี้เหมาะสำหรับ: ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน Cybersecurity และ Privacy จากหน่วยงาน/องค์กร CII, หน่วยงานรัฐ, ธุรกิจ SME, องค์กรขนาดใหญ่, สถาบันการศึกษา, โรงพยาบาล รวมถึงนักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

🎉 พิเศษ!! ลงทะเบียนและเข้าร่วมงานเพื่อลุ้นรับ iPhone 14, iPad (Gen 10), Apple Watch และทองคำแท่ง รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท