Google เผย AI ตรวจพบมะเร็งปอดได้ก่อนหมอหนึ่งปี

Google ได้กล่าวในงานประชุมนักพัฒนาที่เมาน์เทนวิว รัฐแคลิฟอร์เนียว่า บริษัทได้สร้าง AI ที่สามารถตรวจพบมะเร็งปอดได้หนึ่งปีล่วงหน้าก่อนแพทย์ที่เป็นคนจริงๆ ซึ่งเป็นไปได้ว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้

IBM พัฒนาเซ็นเซอร์ติดนิ้วมือบอกอาการของโรค

IBM ได้ออกมาเผยว่า บริษัทได้พัฒนาตัวรับสัญญาณขนาดเล็กที่จะติดไว้บนเล็บมือเพื่อคอยตรวจดูประสิทธิภาพของยาที่ใช้ในการรักษาอาการของโรคพาร์กินสันและโรคอื่นๆ

นักวิจัย MIT สอน AI ตรวจจับอาการซึมเศร้า

เทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาโดยนักวิจัยจากกลุ่ม CSAIL ของ MIT สามารถรับรู้ถึงอาการซึมเศร้าได้อย่างค่อนข้างแม่นยำจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อความและคำพูดของผู้ป่วย ซึ่งระบบนี้ใช้โมเดลโครงข่ายประสาทเทียมที่วิเคราะห์ข้อมูลดิบทั้งข้อมูลแบบเขียนและเสียงจากการสัมภาษณ์เพื่อศึกษารูปแบบที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงอาการซึมเศร้า

AI ออกแบบยาชนิดใหม่ อาจเข้ามาเป็นอนาคตของการพัฒนายา

นักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย University of North Carolina at Chapel Hill Eshelman ได้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถ”สอน”ตัวเองให้ออกแบบโมเลกุลยาใหม่ๆขึ้นมาได้ ซึ่งความสามารถดังกล่าวอาจช่วยเร่งความเร็วในการคิดค้นสูตรยาใหม่ๆขึ้นได้มาก นักวิจัยเจ้าของผลงานดังกล่าวได้ใช้อัลกอริทึมที่เรียกว่า Reinforcement Learning for Structural Evolution (ReLeaSE) ซึ่งประกอบไปด้วย neural network 2 ระบบที่ทำงานเสมือนครูและนักเรียน โดย neural network ที่รับบทบาทครูนั้นรู้ถึงคำศัพท์และกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางเคมีของโมเลกุลตัวยาทางชีวภาพที่มีอยู่กว่า 1.7 ล้านชนิด ในขณะที่ neural network ที่รับบทบาทนักเรียนจะคอยเรียนรู้และเสนอโครงสร้างของโมเลกุลที่อาจเป็นตัวยาชนิดใหม่ๆที่ดีและมีประโยชน์ขึ้นเรื่อยๆให้กับครู ผู้พัฒนา ReLeaSE ได้อธิบายขั้นตอนการทำงานของระบบนี้ว่าคล้ายกับขั้นตอนการเรียนภาษาของมนุษย์ ที่นักเรียนจะเริ่มจากการเรียนรู้ตัวอักษรทางโมเลกุล และกฎของภาษาโครงสร้างเคมี จากนั้นนักเรียนก็จะลองสร้างคำใหม่ๆ และหากคำศัพท์(ของโครงสร้างโมเลกุลเคมี)ใหม่นี้มีความสมจริงและมีผลของตัวยาเป็นที่น่าพอใจ…

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม