Human Resource

Salesforce Webinar: สรรหาและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อก้าวสู่การทำงานแห่งอนาคต [12 พ.ค. 2020 – 09.30น.]

ติดต่อลงโฆษณากับ ADPT.news
ท่านสามารถตรวจสอบบริการของ ADPT.news ได้ที่ https://www.adpt.news/about-us/ หากท่านสนใจในบริการของเราหรือต้องการลงโฆษณา กรุณาติดต่อ adpt.news@techtalkthai.com หรือโทร 081-583-9141 เพื่อพูดคุยกับเราเพิ่มเติม